Gỏi bưởi Tân Triều

Tân Triều thuộc xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai nổi tiếng từ bao đời với nghề trồng…